Üdvözöljük Honlapunkon!

Társaságunk 1994-ben alakult elsősorban felszámolási, végelszámolási, csődeljárási feladatok ellátására. Tevékenyéségünket kiszélesítettük a válságmenedzselés, gazdasági, kórházi tanácsadás területére is. Vállalunk önkományzati biztosi megbízatást is, továbbá bankbiztosi feladatok szakszerű, a bank érdekeinek megfelelő ellátását is sikeresen elvégezzük.

Munkatársaink közgazdasági, jogi végzettségű szakemberek, akik folyamatos képzésben vesznek részt, így biztosítva cégünk magasszintű szakértelmét a gazdasági élet ezen területén.

Felszámolás
reorganizáció
Tanácsadás
+
Év tapasztalat
+
Felszámolás
+
Végelszámolás
+
Csődeljárás

Felszámolás

A TM-LINE Zrt. jogelődje az 1994-ben alakult a Tüttő Credit Kft., mely 2000. év októberétől TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft. néven folytatta tevékenységét, és 2007. június 5-től zártkörűen működő részvénytársaságként működik. Felszámolói munkát 1994 óta folyamatosan végez. A jelenlegi tulajdonosok 2002. augusztus 5-én vásárolták meg a társaság üzletrészeit, és egyben a vezető tisztségeket is betöltik.

A TM-LINE Zrt. felszámolási tevékenységet már 1994 óta folytat jogelődein keresztül. Társaságunk a 114/2006 (V.12.) Kormány rendelet alapján a Felszámolók Névjegyzékében 75. sorszám alatt nyilvántartott gazdálkodó szervezet. A Megyei Bíróságok által kijelölt felszámolási eljárásokban legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy szakszerű, magas szakmai színvonalú munkavégzéssel biztosítsuk a Csődtörvényben meghatározott hitelezői érdekek védelmét, a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek szabályszerű kivezetését a gazdaságból.

Fenti feladatok érdekében cégünk munkatársai folyamatos képzésben vesznek részt, konferenciákon, előadásokon kísérik figyelemmel a változásokat és alkalmazzák az új ismereteket, módszereket. Felszámolóbiztosaink és megbízott ügyvédeink speciális szakértelmét bizonyítja, hogy felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász illetőleg társasági jogi illetőleg cégjogi szakjogász, fizetésképtelenségi (csődjogi) szakjogász szakirányú szakképzettséggel is rendelkeznek.

Székhelyünk Budapesten, adminisztrációs központunk Pécsett van, de irodát működtetünk az ország valamennyi megyéjében.

Csődeljárás

A csődeljárás során felmerülő feladatok magas szintű ellátására, ezen szakterületre is specializálódott kollégákkal rendelkezünk, akik hatékony elemzési és tervezési szervezési munkával tudják elősegíteni adós társaság reorganizációs programjának kidolgozását.

Társaságunk a csődeljárás szabályainak megújítását követően indult eljárásokban két alkalommal is sikeres egyezségben tudott részt venni vagyonfelügyelőként, valamint jelenleg is végzi a 365 napos moratóriummal rendelkező Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. „cs.a.” vagyonfelügyelői feladatait.

Gazdasági tanácsadás

Társasági, önkormányzati tanácsadás és válságmenedzselés során szakembereink segítségével felmérjük a szervezet vagyonát, gazdasági helyzetét és a rendelkezésre álló erőforrások valamint az ésszerű gazdálkodás kereteinek megfelelő esetleges külső finanszírozás bevonása mellett reorganizációs tervet készítünk megbízóink részére, melyben a döntéshozók elé tárjuk a lehetséges megoldási módokat és azok következményeit. Igény szerint a tervek megvalósításában is részt veszünk.

Tanácsadói munkánk során a GITR Zrt. teljes pénzügyi és gazdasági átvilágítását végeztük el, átvilágítottuk a Herczeg és Társai Kft-t egy értékesítés előkészítése érdekében, valamint Kökényi, a Kisharsányi és a Nagytótfalui Önkormányzat működését a finanszírozási források hatékonyabb felhasználása érdekében.

Végelszámolás

A TM-LINE Zrt. végelszámolási tevékenységet is már 1994 óta folytat jogelődein keresztül. Végelszámolói feladatokat egyrészt a cégbíróság határozata alapján (kényszer-végelszámolás), másrészt a cég legfőbb szervének elhatározása alapján végzünk.

Egy cégnek saját elhatározásból történő megszüntetése nagy felelősséggel jár, a végelszámolás lebonyolítása speciális eljárási lépések megtételét teszi szükségessé. Cégünk évek óta e területen is hatékonyan tud segíteni a vállalkozások vezetőinek.

Egészségügyi válságkezelés

Társaságunk speciális szaktudással, és nagy tapasztalattal rendelkezik egészségügyi intézmények válságmenedzselésében, önkormányzati biztosi feladatok ellátásában.

Munkánk során sikeres reorganizációt hajtottunk végre Komlón, Kazincbarcikán, Szikszón, Miskolcon is. Emellett Esztergom város adósságrendezési eljárása során, részt vettünk a Vaszary Kolos Kórház működésének átvilágításában és működésének racionalizálásában.

Screenshot 2023-08-17 at 20.50.08
Screenshot 2023-08-17 at 20.51.10
Screenshot 2023-08-17 at 20.50.23
Screenshot 2023-08-17 at 20.51.51

A jogelőd cég:

TM – LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

A cég statisztikai számjele:
13962494-6920-114-01

A cég adószáma:
13962494-2-43

A cég pénzforgalmi jelzőszámai:
12072507-00370600-00100009
Raiffeisen Bank Rt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi u. 46.; 01 10 041042)

12072507-00370600-00300003
Raiffeisen Bank Rt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi u. 46.; 01 10 041042)

12072507-00370600-00400000
Raiffeisen Bank Rt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi u. 46.; 01 10 041042)

12072507-00370600-00500007
Raiffeisen Bank Rt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi u. 46.; 01 10 041042)

12072507-00370600-00200006
Raiffeisen Bank Rt. Pécsi Fiók (7621 Pécs, Rákóczi u. 46.; 01 10 041042)

recent case studies

Cégadatok 

A cég elnevezése:
TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A cég cégjegyzékszáma:
01 10 045659

A cég székhelye:
1092 Budapest, Ferenc krt. 40. 2. em. 16.

A cég fióktelepe:
7621 Pécs, Felsőmalom utca 25.

A cég főtevékenysége:
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

A cég jegyzett tőkéje:
40.000.000 Ft

A cégjegyzésre jogosultak:
Somogyi Ferencné (an: Gerstenmayer Erzsébet) vezető tisztségviselő (vezérigazgató)
7621 Pécs Felsőmalom u. 25.
A képviselet módja: önálló

A részvényesek:
Somogyi Ferencné (an: Gerstenmayer Erzsébet)
7621 Pécs Felsőmalom utca 25.
Szavazati jog mértéke meghaladja 50%-ot.

dr. Somogyi Krisztina Beáta (an: Schnobl Mária) cégvezető
1139 Budapest Teve utca 1. D. ép. 2. lház. 9. em. 92.