Csődeljárás

Agrár-Reorg '93 Kft. cs.a.


 

A Csongrád Megyei Bíróság 13.Cspk.06-10-000007/4. sz. végzése az ideiglenes fizetési haladék közzétételéről  

A bíróság közzéteszi, hogy a(z) Agrár-Reorg '93 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6640 Csongrád, Szegedi út 27.; cégjegyzékszáma: 06 09 011763; adószáma: 14100464-2-06) adós 2010. május 7. napján csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be, ezért a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg.
Szeged, 2010. május 7.
A közzététel időpontja: 2010. május 8.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
A Csongrád Megyei Bíróság 13.Cspk.06-10-000007/7. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről
 
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Agrár-Reorg '93 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6640 Csongrád, Szegedi út 27.; cégjegyzékszáma: 06 09 011763; adószáma: 14100464-2-06) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. (A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged,Szentgyörgyi A.u.45/A.)
Szeged, 2010. május 11.
A közzététel időpontja: 2010. május 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nyilvántartásba-vételi díj befizetését a Cstv. 12. § (1) bekezdése szabályozza, melynek összege a  követelés  1 %-a      – de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 100.000,- Ft.
A nyilvántartásba-vételi díjat a vagyonfelügyelő (TM-LINE Zrt.)                                             12072507-00370600-00500007. számú bankszámlájára kell befizetni, a közlemény rovatban az „Agrár-Reorg ’93 Kft. cs. a.” nevet kell feltüntetni.
A hitelezői választmány összehívását a Cstv. 5/A. § (3) bekezdése szabályozza.
Csődtárgyalás helye, időpontja: 2010. június 25. 10 óra
                                                      6640 Csongrád, Széchenyi u. 2. (csongrádi malom)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
A Csongrád Megyei Bíróság 2.Fpk.06-10-000682/4. sz. végzése felszámolás megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Agrár-Reorg '93 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (6640 Csongrád, Szegedi út 27.; cégjegyzékszáma: 06 09 011763; adószáma: 14100464-2-06) adós fizetésképtelenségét hivatalból megállapította és a felszámolását elrendelte.
Előző elnevezése(i): Agrár-Reorg '93 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Előző székhelyei(i): 6640 Csongrád, Szegedi út 39.

A bíróság által kijelölt felszámoló: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Kft., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. cégjegyzékszáma: 01 09 709120. (A helyi kirendeltség címe: 6726 Szeged,Szentgyörgyi A.u.45/A.)

A felszámolási eljárást Cspk.06-10-000007. sz. alatt csődeljárás előzte meg, mely eredménytelenül zárult.

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10028007-01483147-24000004.
Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelések jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket - kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket - a felszámolás során hitelezőként érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

A felszámoló - a módosított 1991. évi XLIX. tv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelések kivételével - csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 200.000 Ft-ot az e végzésben megjelölt számlára - a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással - 40 napon belül befizetett és ezt a felszámoló részére igazolta.

Szeged, 2010. augusztus 10.

A közzététel időpontja: 2010. augusztus 10.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Letöltések:
 

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!