Csődeljárás

FLORAAQUA kft. cs.a.


Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a FLORAAQUA Kft. "cs.a."-val szemben fennáló követeléseik Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentése, és követeléseket megalapozó okiratok benyújtása a TM-LINE Zrt. 7603 Pécs, Pf.:121, vagy 1450 Budapest Pf.: 136, levelezési címein lehetséges.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a „FLORAAQUA Kft. cs.a. nyilvántartásbavételi díjfeliratot kell feltüntetni.


A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-12-025001/6. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) "FLORAAQUA" Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8360 Keszthely, Bessenyei u. 27.; cégjegyzékszáma: 20 09 062729; adószáma: 11355878-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.

A törvényszék az adós elleni eljárásban az 1991.évi XLIX.tv.27/A. §.(1) bekezdés alapján az elektronikus kijelölési eljárástól eltérően rendelte ki a vagyonfelügyelőt, figyelemmel az adós társaság sajátosságaihoz igazodó szakértelemre.

Zalaegerszeg, 2012. február 10.

A közzététel időpontja: 2012. február 11.


Roerganizációs terv 2012.03.12

 Egyezségi javaslat 2012.03.12

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!