Csődeljárás

TECHCON Kft.cs.a


 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

 

 Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a TECHCON Kft. "cs.a."-val szemben fennáló követeléseik Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentése, és követeléseket megalapozó okiratok benyújtása a TM-LINE Zrt. 7603 Pécs, Pf.:121, vagy 1450 Budapest Pf.: 136, levelezési címein lehetséges.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a „TECHCON Kft. cs.a. nyilvántartásbavételi díj” feliratot kell feltüntetni.


A bíróság a(z) TECHCON Környezetvédelmi és Energetikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Győri út 20.; cégjegyzékszáma: 01 09 979925; adószáma: 11553306-2-43) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A törvényszék az adós gazdálkodó szervezet - 2012. március 23-án benyújtott - kérelme alapján a Cstv. 10. § (1) bekezdése szerint a csődeljárást elrendeli és intézkedik az erről szóló végzésnek a Cégközlönyben való közzétételéről és a cégjegyzékben az adós neve mellett a "cs.a." toldat feltüntetéséről.
Külön végzéssel elektronikus úton intézkedik a vagyonfelügyelő kijelölése iránt. Felhívja a törvényszék a vagyonfelügyelőt, hogy a kézbesítéstől számított 5 munkanapon belül jelentse be, ha vele szemben kizárási ok áll fenn.
A csődeljárás kezdő időpontja a Cégközlönyben történő közzététel napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.
A fizetési haladék a Cstv. 11. § (1) bekezdésében meghatározott követelésekre nem terjed ki.
A fizetési haladék a végzés közzétételét követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart, kivéve ha a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett Cstv. 18. § (11) bekezdés szerinti jegyzőkönyvi határozat alapján a törvényszék végzést hoz a fizetési haladék meghosszabbításáról és egyben intézkedik annak közzétételéről is a Cégközlönyben, hogy a jegyzőkönyvben foglalt határidőig a fizetési haladék meghosszabításra kerül.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül, a közzétételt követően keletkezett követeléseiket pedig 8 munkanapon belül jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat pedig ezzel egyidejűleg be kell fizetni a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdése szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.
A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16.; Cg.01-10-045659).

A közzététel időpontja: 2012. március 24.

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!