Csődeljárás

CAR-TEX Kft. cs.a.


 A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025002/3. sz. végzése az ideiglenes fizetési haladék közzétételéről

 
A bíróság közzéteszi, hogy a(z) CAR-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8921 Zalaszentiván, Deák Ferenc utca 12.; cégjegyzékszáma: 20 09 070098; adószáma: 11309327-2-20) adós 2010. február 4. napján csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be, ezért a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg.
Zalaegerszeg, 2010. február 16.
A közzététel időpontja: 2010. február 16.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025002/8. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről
 
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) CAR-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8921 Zalaszentiván, Deák Ferenc utca 12.; cégjegyzékszáma: 20 09 070098; adószáma: 11309327-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.
Zalaegerszeg, 2010. március 2.
A közzététel időpontja: 2010. március 2.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A nyilvántartásba-vételi díj befizetését a Cstv. 12. § (1) bekezdése szabályozza, melynek összege a  követelés  1 %-a      – de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 100.000,- Ft.
A nyilvántartásba-vételi díjat a vagyonfelügyelő (TM-LINE Zrt.) 12072507-00370600-00500007. számú bankszámlájára kell befizetni, a közlemény rovatban a „CAR-TEX Kft. cs. a.” nevet kell feltüntetni.
A hitelezői választmány összehívását a Cstv. 5/A. § (3) bekezdése szabályozza.
 
Csődtárgyalás helye, időpontja: Mama Afrika Music Club Zalaegerszeg Széchenyi tér 1.
                                                 2010. május13-án 11 óra.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025002/11. sz. végzése a fizetési haladék meghosszabbításáról
 
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) CAR-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8921 Zalaszentiván, Deák Ferenc utca 12.; cégjegyzékszáma: 20 09 070098; adószáma: 11309327-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában a 2010. március 2. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 180 napra meghosszabbítja, a fizetési haladék 2010. augusztus 29. napján 0 órakor lejár.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.
Zalaegerszeg, 2010. május 20.
A közzététel időpontja: 2010. május 21.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Csődtárgyalás helye, időpontja: TESZÖV Székház Tárgyalóterme
                                                         (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31.)

                                                         2010. július 27-én (kedd) 11:00 órakor

------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025002/14. sz. végzése a csődeljárás megszűntetéséről
A megyei bíróság az adós elleni csődeljárást megszünteti.
A vagyonfelügyelő felmerült költségét 230.000.- Ft.-ban állapítja meg.
A vagyonfelügyelő munkadíját 3.359.210.-Ft + ÁFA-ban, összesen: 4.199.013.-Ft-ban /azaz Négymillió-egyszázkilencvenkilencezer-tizenhárom/ Ft-ban állapítja meg.
A vagyonfelügyelő munkadíjának kifzetésére a hitelezők által nyilvántartásba vételi díjból 396.355.- Ft áll rendelkezésre, a további összeg megfizetésére a csődeljárást kérő adós gazdálkodó szervezetet kötelezi a bíróság.
A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő 2009. szeptember 1-én bejelentette, a Zala Megyei Bírósághoz, hogy adós és hitelezői között nem jött létre az egyezség.
A megyei bírósága  többször módosított 1991. évi XLIX. tv. a /Cstv./ 21/B. § alapján a csődeljárást megszüntette. A fellebbezési jog a Cstv. 21/C. §-án alapszik.
A végzés jogerőre emelkedését követően a megyei bíróság a Cstv. 22 § /1/ bekezdés a/ pontja alapján hivatalból elrendeli adós elleni felszámolási eljárást.
A vagyonfelügyelő munkadíjának megállapítása a Cstv. 16. § /3/ bekezdésén alapszik. A vagyonfelügyelő a Cstv. 16. § /2/ bekezdés szerint a bíróságnak elszámolt a csődeljárás során felmerült költségeiről, ezért a megyei bíróság megállapíthatónak találta költségeit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Egyezsegi-javaslat.doc

Meghivo_2010_05_13_.doc

Jegyzőkönyv 2010.07.27

Egyezségbe vonható vagyon számbavétele

Vagyonfelügyelői végső beszámoló

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!