Csődeljárás

RÁC NOSZTALGIA Kft. cs.a.


Letölthető dokumentumok

2012. október 8.

Adós társaság 2012. október 5. napján országos napilapban közzétett felhívása


2012. október 1.

A Fővárosi Bíróság 9.Cspk.01-12-000036/10. sz. határozata (2012. szeptember 28.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről

A bíróság a(z) RÁC NOSZTALGIA Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1013 Budapest, Hadnagy u. 8-10.; cégjegyzékszáma: 01 09 695525; adószáma: 12624647-2-41) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a RÁC NOSZTALGIA Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16.)

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át - de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.

A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.

Budapest, 2012. szeptember 28.

A közzététel időpontja: 2012. szeptember 28.

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!