Csődeljárás

Ulrich Trade Kft. cs.a.


Tájékoztatjuk a T. Hitelezőket, hogy a Fővárosi Törvényszék 9.Cspk.01-14-000007/11. számú végzésével, 2014. március 21. napjával, mint kezdő időponttal elrendelte az ULRICH TRADE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Muraközi utca 18., Cégjegyzékszám: 01 09 568401, Adószám: 12245703-2-41) adós csődeljárását. Vagyonfelügyelőként a Törvényszék a TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt.-t jelölte ki.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. § (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 120 nap elteltét követő második munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelezők a fennálló követeléseiket – az azt megalapozó dokumentumokkal együtt - a csődeljárás elrendeléséről szóló e végzés közzétételét követő 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek azzal, hogy a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat (a követelés 1%-át, de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot) ezzel egyidejűleg kell befizetni a vagyonfelügyelő által közölt pénzforgalmi bankszámlájára.

A TM-LINE Zrt. bankszámlája:

12072507-00370600-00500007 (Raiffeisen Bank)

A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor, ebben az esetben a hitelező az egyezségkötésben nem vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követeléseket bejelentheti.

Az első csődegyezségi tárgyalás helye és ideje: 1106 Budapest, Jászeberényi út 24-36.sz; 2014. május 19., 11:00 óra

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!