Csődeljárás

BPT Invest Kft. cs.a.


A BPT INVEST Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Cinke u 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 069407; adószáma: 12875647-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában 2011. február 24-én került sor a harmadik csődegyezségi tárgyalás megtartására. A tárgyaláson adós társaság ügyvezetője előterjesztette, a hitelezőknek korábban már megküldött egyezségi javaslatát, melyet a szavazás eredményeként a hitelezők többsége mindkét kategóriában támogatott. Ennek értelmében az egyezség adós és hitelezői között létrejött. A csődeljárás záró beszámolóját a vagyonfelügyelő beterjesztette az eljáró Zala Megyei Bíróságra.


A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025005/4. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) BPT INVEST Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Cinke u 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 069407; adószáma: 12875647-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.
Zalaegerszeg, 2010. március 10.
A közzététel időpontja: 2010. március 10.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A nyilvántartásba-vételi díj befizetését a Cstv. 12. § (1) bekezdése szabályozza, melynek összege a  követelés  1 %-a      – de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 100.000,- Ft.
A nyilvántartásba-vételi díjat a vagyonfelügyelő (TM-LINE Zrt.) 12072507-00370600-00500007. számú bankszámlájára kell befizetni, a közlemény rovatban a „BPT Invest Kft. cs. a.” nevet kell feltüntetni.
A hitelezői választmány összehívását a Cstv. 5/A. § (3) bekezdése szabályozza.
Csődtárgyalás helye, időpontja: Zalaegerszeg, Cinke u. 13., 2010. április 22-én 11 óra. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025005/7. sz. végzése a fizetési haladék meghosszabbításáról

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z)

BPT INVEST Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Cinke u 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 069407; adószáma: 12875647-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában a 2010. március 10. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 180 napra meghosszabbítja, a fizetési haladék 2010. szeptember 6. napján 0 órakor lejár.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.

Zalaegerszeg, 2010. május 20.

A közzététel időpontja: 2010. május 21.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyezségi tárgyalás

A BPT INVEST Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. „cs.a.” (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Cinke utca 13., Cg.sz.: 20-09-069407, adószám: 12875647-2-20), a Zala Megyei Bíróság Cspk. 20-10-025005/2. számú végzéssel elrendelt csődeljárás kezdő időpontja: 2010. március 10.) a Cstv. 17. § (1) bekezdésben foglaltak alapján


2010. augusztus 30-án (hétfő)   9,00 órakor
E g y e z s é g i t á r g y a l á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.


Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen, vagy képviselőjük útján vehetnek részt, akiknek e minőségüket – erre irányuló külön felhívás nélkül is – a vagyonfelügyelő számára is igazolni kell.

 

A tárgyalás helye: TM-LINE Zrt. Zalaegerszegi irodája
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 31/B. (hátul az udvarban)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
A Zala Megyei Bíróság 1.Cspk.20-10-025005/10. sz. végzése a fizetési haladék meghosszabbításáról

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) BPT INVEST Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Cinke u 13.; cégjegyzékszáma: 20 09 069407; adószáma: 12875647-2-20) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárásában a 2010. március 10. napján közzétett végzéssel megindult fizetési haladékot a felek kérelmének megfelelően 365 napra meghosszabbítja, a fizetési haladék 2011. március 10. napján 0 órakor lejár.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.

Zalaegerszeg, 2010. szeptember 2.

A közzététel időpontja: 2010. szeptember 3.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
 
 
 

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!