Hirdetmény

Collin Center Plusz Kft. f.a.- oroszlányi ingatlan, ingók


EÉR linkek:

I. vagcsoncsoport (ingatlan, ingók):

https://eer.gov.hu/palyazat/P1920651

II. vcs. kisértékű eszközök 

https://eer.gov.hu/palyazat/P1921349

III. ingók – konténerek

https://eer.gov.hu/palyazat/P1922074

IV. ingók – sátor

https://eer.gov.hu/palyazat/P1922079

V. ingók – alkatrész készletek, szivattyú

https://eer.gov.hu/palyazat/P1922084

VI. ingók –szivattyúk (1)

https://eer.gov.hu/palyazat/P1922091

VII. ingók –szivattyúk (2)

https://eer.gov.hu/palyazat/P1922098

 

Pályázati Hirdetmény


A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 136), mint a(z) COLLIN Center Plusz Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 11-09-005915, székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. A ép.) Tatabányai Törvényszék 11.Fpk. 70.191/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020.05.07. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát és ingóit.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Felszámoló a meghirdetett vagyonokról külön közleményt tesz közzé az EÉR-ben, ezért azokra külön lehet ajánlatot benyújtani.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020.05.22. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020.06.09. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01696321-00100001. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Collin Center Plusz Kft. f.a. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. ingatlan

2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2/A szám alatti, 6217 m2 alapterületű kivett ipartelep és üzemi épület (hrsz: 0325/6) 1/1 tulajdoni illetősége, illetve az ingatlanba telepített darurendszer, valamint szivattyú javítási, fémipari tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra és berendezés állomány. Nevezett ingatlan és ingók kizárólag egyben pályázhatóak meg. Az ingatlanon 639m2-es épület áll (vasbeton pillér, lapostetős, távfűtéses). A felépítmény kifejezetten jó állagú. Beázást, vizesedést, statikai problémát a helyszínelés alkalmával nem tapasztaltunk, műszaki állaga jó.A csarnok nyugati oldalán 2 db egyenként 60 m3-es, fedett tűzi víztárolót helyeztek el.Az ingatlan terhére jelzálogjog (100M Ft MKB), szolgalmi jogok, és vezetékjog (188m2-re, EON) kerültek bejegyzésre.

Az ingatlanba beépített eszközök (1. számú tétel):

megnevezés

db

1

műhelydaru 8T

1

2

műhelydaru 2T

1

3

műhelyasztal (kék)

3

4

műhelyasztal (zöld)

3

5

centírozó gép

1

6

oszlopos fúrógép

1

7

beépített konyhabútor

1

8

állványos köszörű

2

9

állványos fúrógép

1

10

présgép

1

11

tekercselő gép

1

12

szigetelés vizsgáló berendezés

1

13

papírvágó gép

1

14

eszterga

1

15

fémipari marógép

1

16

egyetemes eszterga (TOS)

1

17

egyetemes eszterga (EE)

1

18

műhelydaru 0,5T

1

össz.:

23

becsértéke összesen: 50 760 000 forint.

minimálára összesen: 34 000 000 forint. (becsérték 66%-a)

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep és üzemi épület

Típus:

ipari ingatlan

Területe:

6 217 m²

Állapota:

átlagos

Tehermentes:

nem

Pályázatra bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság:

6 217 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

kivett ipartelep és üzemi épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MKB jelzálogjog terheli

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2020.06.02-én 11:00 és 12:00 között. Előre bejelentkezni a +36308410901 telefonszámon lehet 2020.06.01. délig.

II. ingók – kisértékű eszközök

A meghirdetett ingókat felszámoló kizárólag egyben értékesíti.

megnevezés

db

1

raklapemelő 2T

1

2

aggregátor

1

3

CO hegesztő gép

1

4

CO hegesztő gép

1

5

porelszívó berendezés

1

6

gyorsdaraboló

1

7

kéziszerszámok

X

8

mérőműszerek (gázelemző)

5

9

mérőeszközök

X

10

irodabútorok

5

11

számítógép konfiguráció

5

12

íróasztalok

5

13

irodai forgó székek

5

14

irodai eszközök

X

15

fénymásoló

1

16

tárgyaló asztal

1

17

irodai székek

6

18

Csörlős 3 lábú munkavédelmi állvány

8

19

nyomásmérő berendezés

1

Össz.:                                                                  48

becsértéke összesen: nettó 1.003.200,- Ft forint.

minimálára összesen: nettó 1.003.200,- Ft forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 50.160,- Ft

III. ingók – konténerek

2 db 20 lábas raktárkonténer, valamint 1 db 10 lábas raktárkonténer. Nevezett ingókat kizárólag egyben értékesíti a felszámoló.

becsértéke összesen: 760 000 forint.

minimálára összesen: 760 000 forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 38.000,- Ft

IV. ingók – sátor

1db raktársátor. Az eszköz szétszerelésével, és elszállításával felmerülő költségek vevőt terhelik.

becsértéke összesen: 500 000 forint.

minimálára összesen: 500 000 forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 25.000,- Ft

V. ingók – alkatrész készletek, szivattyú

- szivattyújavítási tevékenység pótalkatrészei (darabszám: 2391);

becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

minimálára összesen: 3 000 000 forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 150 000,- Ft

VI. ingók –szivattyúk (1)

23 db 5kw alatti teljesítményű szivattyú. Nevezett ingókat felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Lista az EÉR rendszerben letölthető.

becsértéke összesen: 9 690 000 forint.

minimálára összesen: 9 690 000 forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 484 500,- Ft

VII. ingók –szivattyúk (2)

21db 5kw teljesítményt meghaladó szivattyú. Nevezett ingókat felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Lista az EÉR rendszerben letölthető.

becsértéke összesen: 12 825 000 forint.

minimálára összesen: 12 825 000 forint. (becsérték 100%-a)

bánatpénz: 641 250,- Ft

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: az ingatlan értékesítése áfa mentes értékesítés.

Ingók esetén az értékesítés fordított áfás szabályok szerint történik.

Az V., VI. és VII. vagyoncsoportban hirdetett ingókat zálogjog terheli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01696321-00100001. számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingatlan megismételt (5.) hirdetése, míg az ingók első hirdetése.

A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. Az érdekeltek a hirdetést elfogadták.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Collin Center Plusz Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - bruttó vételár összegének nagyságáról szóló bankgaranciát, vagy visszavonhatatlan hitelígérvényt - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/eszközt megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a vételár 1,5%-a + áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Zalaegerszegen, vagy Budapesten kerül sor.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetésben szereplő minimál ár, illetve a később kialakult nyertes nettó ajánlati ár 80 %-a az ingatlan vételárát, 20 %-a a beépített technológia vételárát jelenti.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 50e Ft + áfa áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!