Hirdetmény

VITALA - PÉK PÉK- és Sütőipari Kft. f.a. - sütőipari gépek


EÉR linkek:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1975331

https://eer.gov.hu/palyazat/P1975324

 

Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121), mint a VITALA - PÉK PÉK- és Sütőipari Kft. f.a. (székhelye: 1143 Budapest, Tábornok u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-940766, adósz: 22725938-2-42) Főv. Törvényszék 20.Fpk.1.060/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020.07.02. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóit.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A meghirdetett vagyonelemekről külön közleményt tesz közzé (1. és 2. vagyoncsoport) az EÉR rendszerben a felszámoló.
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020.07.17. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020.08.04. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Vitala-Pék Pék Kft. f.a. - ajánlati biztosíték).
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. vagyoncsoport – NAV foglalással terhelti ingók (értékékek nettó Forintban)

megnevezés gyártó db becsérték minimál ár ajánlati biztosíték
1 Forgókocsis kemence BAKER Ovens s.r.o. 1 33 058 33 058 1 653
2 Piskóta nyomó gép nem ismert 1 13 223 13 223 661
3 Habverő gép SAVARIA Gépgyár 1 6 612 6 612 331
4 Lisztszitáló gép nem ismert 1 26 446 26 446 1 322
5 Ládamosó gép KORAX Kft. 1 57 851 57 851 2 893
6 Zsugorfóliázó gép SmiPack S.r.l. 1 62 810 62 810 3 141
össz.: 6 200 000 200 000 10 000
Felszámoló a nevezett ingókat kizárólag egyben értékesíti.
Vevő köteles a kemence, és a ládamosó gép kiszerelését követően az ingatlant helyreállítani, és az eredeti állapotába hozni, illetve ezen munkálatok költségeit viselni.
Minimál ár: nettó 200.000,- Ft
Becsérték: nettó 200.000,- Ft
ajánlati biztosíték: 10.000,- Ft
2. vagyoncsoport – tehermentes ingók (értékékek nettó Forintban)

megnevezés gyártó/típus db becsérték minimál ár ajánlati biztosíték
1 Dagasztó gép MA60 1 38 366 38366 1000
2 Zsemle osztó-gömbölyítő gép 30db-os 1 36 832 36832 1000
3 Habverő gép 204-40 félautomata, DAUB b.v. 1 29 158 29158 1000
4 Lisztszitáló gép SH 500 típusú, 2004-es, Rollmatich 1 50 644 50644 2000
4 155 000 155000 5000

Felszámoló a nevezett ingókat kizárólag egyben értékesíti.
Minimál ár: nettó 155.000,- Ft
Becsérték: nettó 155.000,- Ft
ajánlati biztosíték: 5.000,- Ft
Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingók karbantartásáért, tárolásáért biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek megismételt (4.) hirdetése.
Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű ingók iránti kereslet minimális, illetve, hogy a korábbi értékbecslés érvényessége lejárt, ezért felszámoló új likvidációs érték megállapítását kérte független szakértőtől. Az új becsérték/likvidációs érték 355 eFt-ban került meghatározásra, amely összeg 26%-a korábbi becsértéknek.
A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítés megtörtént. Az új becsértékről, és jelen hirdetményben meghatározott minimál árról a végrehajtási joggal élő hitelezőt felszámoló írásban tájékoztatta, amely kapcsán kifogás, észrevétel nem érkezett.
A minimál ár csökkentését az érdekeltek nem kifogásolták.
A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Vitala Pék Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat ingónként, illetve az egybeni ajánlatot, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a ajánlati biztosítékt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.
A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
Áfa szabályok: A benyújtott ajánlatok és a minimál árak nettóban értendőek.
Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

A vagyontárgyak megtekinthetőek Kunszentmiklós, Damjanich utcában 2020.07.24-én 11:00 és 11:30 között. Előre bejelentkezni a +36308410901 telefonszámon lehet, előző nap délig.

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!