Csődeljárás

FISCARDO Kft. cs.a.


A Fővárosi Bíróság 22.Cspk.01-10-000032/3. sz. végzése az ideiglenes fizetési haladék közzétételéről

A bíróság közzéteszi, hogy a(z) FISCARDO Ingatlanforgalmazási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Ady Endre u 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 875763; adószáma: 13835606-2-41) adós 2010. június 4. napján csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be, ezért a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg.
Budapest, 2010. június 4.
A közzététel időpontja: 2010. június 5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 A Fővárosi Bíróság 21.Cspk.01-10-000032/6. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről
 
A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) FISCARDO Ingatlanforgalmazási és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Ady Endre u 19.; cégjegyzékszáma: 01 09 875763; adószáma: 13835606-2-41) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.
A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.
A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.
A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.
A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf: 136
Budapest, 2010. június 10.
A közzététel időpontja: 2010. június 11.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A nyilvántartásba-vételi díj befizetését a Cstv. 12. § (1) bekezdése szabályozza, melynek összege a  követelés  1 %-a      – de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 100.000,- Ft.
A nyilvántartásba-vételi díjat a vagyonfelügyelő (TM-LINE Zrt.) 12072507-00370600-00500007. számú bankszámlájára kell befizetni, a közlemény rovatba a „FISCARDO Kft. cs. a.” nevet kell feltüntetni.
A hitelezői választmány összehívását a Cstv. 5/A. § (3) bekezdése szabályozza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Csődtárgyalás helye, időpontja: TM-LINE Zrt. Budapesti Irodája
                                                      1092 Budapest, Ferenc krt. 40.
                                                      2010. július 26. 9:00 óra
 
 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!