Csődeljárás

MITTA-CAR Zrt. cs.a.


A MITTA CAR Zrt. cs.a. 2011. április 1é-án negyedik egyezségi tárgyalást tartott hitelezőivel, melyen a moratórium 270 napra történő hosszabítását kérte hitelezőitől. A szavazás eredményeként a hitelezők 100 %-a mindkét kategóriában támogatta a moratórium meghosszabbítását, továbbá kérték, hogy  2011. július 11-én 10 órakor újabb egyezségi tárgyalás kerüljön összehívásra. A tárgyalásról készült jegyzőkönyv az oldal alján letölthető.

 

A MITTA CAR Zrt. cs.a. 2011. február 18-án második egyezségi tárgyalást tartott hitelezőivel, melyen a moratórium 180 napra történő hosszabítását kérte hitelezőitől. A szavazás eredményeként a hitelezők többsége mindkét kategóriában támogatta a moratórium meghosszabbítását, azzal, hogy adós 2011. március 25-én újabb egyezségi tárgyalást tart, és ott a hitelezők szavaznak az egyezségi javaslat elfogadásáról, vagy a moratórium azonnali megszüntetéséről. A tárgyalásról készült jegyzőkönyv az oldal alján letölthető.


A MITTA CAR Zrt. cs.a. két országos napilapban megjelentetett hirdetése:

A MITTA-CAR Zrt. cs.a. ( 7100 Szekszárd, Pásztor u.2.) felhívja hitelezőit követeléseik Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentésére, és követeléseiket megalapozó okiratok csatolására.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő TM-LINE Zrt. (1092 Budapest Ferenc krt. 40.) 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára, „MITTA-CAR Zrt.. cs.a. nyilvántartásbavételi díj” megjelöléssel.


Az egyezségi tárgyalás megtartására 2011. január 17-én 10 órakor kerül sor 7100 Szekszárd, Pásztor u. 2. szám alatt.
 

_______________________________________________________________

A Tolna Megyei Bíróság 4.Cspk.17-10-000004/8. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) MITTA-CAR Vagyonkezelő, Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.; cégjegyzékszáma: 17 10 001187; adószáma: 11294113-2-17) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.

Szekszárd, 2010. november 30.

A közzététel időpontja: 2010. december 1.

_________________________________________________

Felhívjuk a Tisztelt Hitelező figyelmét hogy, követelései Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentésének feltétele, a követeléseit megalapozó okiratok csatolása.


A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő TM-LINE Zrt. (7603 Pécs, Pf.:121.) 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a „MITTA-CAR Zrt. cs.a. nyilvántartásbavételi díj” feliratot kell feltüntetni.
 

__________________________________________________

Egyezségi javaslat.2011.07.05

Jegyzőkönyv 2011.04.13-i egyezségi tárgyalásról

Jegyzőkönyv 2011.02.18-i egyezségi tárgyalásról

Második egyezségi javaslat diák

Második egyezségi javaslat szöveges verzió

Második egyezségi javaslat mellékletei

Egyezségi javaslat diái

Egyezségi javaslat szöveges verzió

Jegyzőkönyv 2011.01.17-i egyezségi tárgyalásról

 

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!