Csődeljárás

Nemes Ügyvédi Iroda cs.a.


A Tolna Megyei Bíroóság 4.Cspk.17-11-000001/5.sz. végzése csődeljárás elrendeléséről.

A bíróság elrendeli annak Cégközlönyben való közzétételét, hogy a (z) Nemes Ügyvédi Iroda Ny. sz. 23/1998 (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.; adószáma: 18857780-1-17) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11.§ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelzők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számítot 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye : TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest Ferenc krt. 40. II. em. 16.

Szekszárd 2011. augusztus 5.

A közzététel időpontja: 2011. augusztus 6.


A Tolna Megyei Bíróság 4.Cspk.17-11-000001/6.sz határozata (2011. augusztus 5.) csődeljárás közzétételére vonatkozó végzés kiegészítéséről

A bíróság a(z) Nemes Ügyvédi Iroda Ny. sz. 13/1998 (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.; adószáma: 18857780-1-17) csődeljárásában a(z) 4.Cspk.17-11-000001/5. számú határozatot az alábbiakkal egészíti ki: 

Az eljárás során kijelölt vagyonfelügyelő neve: Somogyi Ferenc, an.: Kalmár Anna, székhelye: 1092 Budapest Ferenc krt. 40.

A csődeljárás megindítása közzétételének időpontja: 2011. augusztus 6.

A közzététel időpontja: 2011. augusztus 5.


Hitelezők, követeléseiket Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül - 30 nap - jelenthetik be, a követeléseiket megalapozó okiratok csatolásával együtt.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő TM-LINE Zrt. (7603 Pécs, Pf.:121.) 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a „Nemes Ügyvédi Iroda cs.a. nyilvántartásbavételi díj” feliratot kell feltüntetni.


Az első egyezségi tárgyalás megtartására 2011. szeptember 12-én, 10 órakor kerül sor, adós székhelyén a 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatt.

 

LETÖLTHETŐ DOKUMETNUMOK


 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!