Csődeljárás

METALSERVICE FÉLGYÁRTMÁNY Kft. cs.a.


LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK


A Fővárosi Bíróság 23.Cspk.01-12-000043/8. sz. határozata (2012. november 5.) csődeljárásban hozott végzés közzétételéről

A bíróság a(z) METALSERVICE FÉLGYÁRTMÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1106 Budapest, Keresztúri út 39-41.; cégjegyzékszáma: 01 09 883388; adószáma: 13987507-2-42) csődeljárásában az alábbiakat teszi közzé:

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a METALSERVICE FÉLGYÁRTMÁNY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési moratórium illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, vagy az azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában.

A bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II/16.)

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be a vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett pénzforgalmi bankszámlájára.

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1 %-át - de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára.

A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

A Fővárosi Bíróság elnevezése 2012. január 1-jétől Fővárosi Törvényszék.

Budapest, 2012. november 5.

A közzététel időpontja: 2012. november 5.

 

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!